บริษัท จอมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประวัติความเป็นมา

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท จอมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นบริษัทที่พัฒนาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย

09A22015
P2410500

ประวัติความเป็นมาของ บริษัท จอมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท จอมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  เป็นบริษัท พัฒนาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงสร้างของกลุ่มมาจาก บริษัท จอมธกล จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกด้านงานการก่อสร้างมากกว่า 25 ปี และได้ขยายกิจการมายังจังหวัดระยอง ภายใต้แบรนด์ พรภิรมย์  โดยเริ่มก่อตั้งโครงการบ้าน  พรภิรมย์ ซอย 13 ในปี 2548 

ณ ปัจจุบันก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด 4 โครงการได้แก่ โครงการบ้านพรภิรมย์ ซอย 13,  พรภิรมย์ มาบข่า,  พรภิรมย์ นิคมพัฒนา,  และโครงการ พรภิรมย์ สาย11 


ที่มาของสัญลักษณ์ของ บ้านพรภิรมย์

จันผา หรือ จันทร์ผา เป็นไม้ประดับที่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย อยู่แถบตามป่าเขา มีความสูงประมาณ 5 – 7 ฟุต ลำต้นมีความแข็งแรงมาก จะมีการแตกใบตรงบริเวณยอด ใบมีสีเขียวเข้ม ลักษณะเป็นรูปหอก ขนาดใบเรียวและยาว ปลายใบจะมีรูปแบบแหลมใบยาวประมาณ 45-50 cm และมีความกว้างที่ประมาณ 4-5 cm ส่วนใหญ่จะนิยมปลูกประดับไว้ที่สนามหญ้าและใช้ตกแต่งร่วมกับสวนหินจันทร์ผานั้นมีหลายชื่อ บ้างก็เรียกว่า “จันทร์แดง” หรือ “ลักจั่น” ชอบขึ้นบริเวณหน้าผา   เปรียบเสมือน บริษัท จอมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ได้ก่อตั้งบ้านพรภิรมย์ โดยเริ่มจากโครงการเล็ก และแข็งแกร่ง  พัฒนาตัวเองให้มีความก้าวหน้าและเติบโต และมุ่งหวังให้คนจังหวัดระยองได้รู้จักภายใต้ แบรนด์ “บ้านพรภิรมย์”

การก่อตั้ง บริษัท จอมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

โครงการบ้าน พรภิรมย์ ซอย13

โครงการบ้าน พรภิรมย์ มาบข่า

โครงการบ้าน พรภิรมย์ นิคมพัฒนา

โครงการบ้าน พรภิรมย์ สาย 11