กิจกรรม ผ่านแคมเปญพิเศษ ลุ้นทัวร์บินฟรี ญี่ปุ่น ครั้งที่2

การจัดกิจกรรมผ่านแคมเปญพิเศษ ลุ้นทัวร์บินฟรีญี่ปุ่น ครั้งที่2 เมื่อจองและโอนบ้านในช่วงเดือน กรกฎาคม2561 – ธันวาคม 2561

62306768_2139949322721352_3604713047341400064_n