ลุ้นทัวร์บินฟรีญี่ปุ่น ครั้งที่ 1

การจัดกิจกรรมผ่านแคมเปญพิเศษ ลุ้นทัวร์บินฟรี Japan เมื่อจองและโอนบ้านพรภิรมย์ในช่วง เดือน มกราคม2561 - มิถุนายน 2561